Monday, March 31, 2008

Bauddha Stupa: Dolakha Bazar

........................... Photograph of Bauddha Stupa at Dolakha bazar

1 comment:

  1. राम्रो लाग्यो । मैले आफ्नो ब्लगमा तपाईंको ब्लग एड गरेको छु है सोध्दै नसोधी ।

    ReplyDelete